PZP a havarijné poistenie

PONÚKAME KOMPLEXNÝ BALÍK SLUŽIEB

Uzatvorte výhodne povinné zmluvné alebo aj havarijné poistenie hneď pri kúpe auta.

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinný uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie kryje škody, ktoré sú spôsobené pri prevádzke motorového vozidla na majetku, zdraví a ušlom zisku iných osôb. Keď spôsobíte dopravnú nehodu, škody ktoré spôsobíte iným osobám, za Vás zaplatí poisťovňa.
Havarijné poistenie Vás chráni pred neočakávanými výdavkami, ktoré vznikajú v súvislosti s poškodením Vášho vozidla v následku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, alebo v prípade jeho odcudzenia. K havarijnému poisteniu je možné pripoistenie čelného skla alebo pripoistenie batožiny.

PRI UZAVRETÍ POISTENIA POVINNÁ VÝBAVA VOZIDLA ZDARMA!


NAŠI PARTNERI

scroll up
VIDEO

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť